Behandlingar

Behandlingar för vuxna

Som vuxen kan du få hjälp med att korrigera ditt bett, och att få jämnare tandrader med hjälp av tandställning. Oavsett om dina problem är av kosmetisk natur eller om du får fysiska besvär av ett felaktigt bett, så kan vi behandla dig. När du kommer till oss för konsultation gör vi en grundlig genomgång av dina tänder och ditt käkben, för att utröna vad osm behöver göras och vilket tillvägagångssätt som är optimalt för dig.

Om vi finner att svårighetsgraden på ditt bettfel är tillräckligt för att omfattas av tandvårdsstödet (till exempel att utseendet påverkas kraftigt, om du har ont etc), så kommer Försäkringskassan att betala en del av ersättningen. Om det dock bara handlar om att till exempel få jämnare tandrader så får du bekosta behandlingen själv. De flesta brukar, när de ser sig i spegeln efter en behandling, ändå tycka att det var värt pengarna.

Behandlingar för barn och ungdomar

Barn får gratis tandreglering, men inte automatiskt. Först måste de undersökas av en ortodontist, som bedömer om bettfelet är av sådan art att det berättigar till fri tandreglering. I så fall får barnet en tandregelringscheck, som kan utnyttjas hos alla mottagningar som är auktoriserade av Landstinget för att utföra tandreglering på barn och ungdomar.

Vi är auktoriserade av Landstinget, vilket innebär att vi tar emot och behandlar barn och ungdomar upp till 23 år som har fått en tandregleringscheck. Bor du i Nacka eller i närheten, och har ett barn som behöver tandreglering är ni varmt välkomna att besöka oss på mottagningen och se er omkring.

Behandling utan tandregleringscheck

Vi tar självklart även emot barn och ungdomar som inte har någon tandregleringscheck, men då är behandlingen inte kostnadsfri. Vid en första konsultation kan vi göra en bedöming om tänderna i framtiden kommer att rätta till sig av sig själva eller om det kan vara läge att göra en förebyggande behandling med tandställning för att undvika värre problem senare i livet

Effektiv behandling av bettfel