Tandställningar

Tandreglering tar tid

Att korrigera sitt bett med tandställning är ingen "quick fix", utan det är en behandling som tar tid. Hur lång tid beror på vilken typ av tandställning du har. Dne klassiska "rälsen" av metall är mest effektiv, men är också den som syns mest. Diskretare tandställningar tar längre tid men kan i gengäld kännas bekvämare eftersom de oftast går att ta ur vid behov.

En behandling med tandställning tar minst sex månader, och under den tiden kommer du in till oss för kontroll och justeringar ungefär var sjätte vecka. Att välja en mottagning som ligger nära ditt hem är därför att föredra, och bor du i Nacka eller i närheten så är vi det självklara valet!

De vanligaste typerna av tandställning

Här är de typer av tandställningar som vi vanligtvis använder vid behandling. De skiljer sig åt i effektivitet, exakthet och komfort, och även om vi så klart kommer med rekommendationer så är det i slutändan till stor del ditt val som styr vilken tandställning vi i slutändan utför behandlingen med.

  • Metalltandställning
    Den tandställning som ger det mest exakta resultatet och är mest effektiv. Den är fastsittande och kan inte tas av. Det är den tandställning som är mest synlig, men det finns också "räls"-tandställningar som sätts på insidan av tandraden

  • Porslinstandställning
    Ett lite dyrare alternativ till metalltandställning, som är lite diskretare och snyggare och samtidigt också ger ett mycket exakt resultat. De keramiska tandställningar vi använder heter Clarity Advanced.

  • Osynliga tandställningar
    Vi erbjuder två typer av diskreta tandställningar, Invisalign och Incognito. Invisalign är en transparent tandskena som specialanpassas efter dina tänder. Skenorna byts ut kontinuerligt och flyttar tänderna lite i taget. Incognito är en tandställning som fästs på insidan av tänderna och är därför helt osynlig.

Vi hittar rätt tandställning för dig